WatMagWaar - Beta

Wat wel


Op watmagwaar.nl vindt u alle digitale bestemmingsplannen van Nederland. Watmagwaar.nl is ontwikkeld door Geonovum en het Kadaster in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, om ervaring op te kunnen doen met het interactiever aanbieden van informatie uit bestemmingsplannen op een breed scala van met name mobiele apparaten.

Wat niet


De informatie op watmagwaar.nl is afkomstig uit officiële bronnen. Desondanks kent watmagwaar.nl de volgende beperkingen:

1) De wijze waarop de informatie wordt getoond wijkt mogelijk af van de wettelijke eisen.
2) Watmagwaar.nl toont alleen bestemmingsplannen en plannen die daar mee te maken hebben. Algemene regels en structuurvisies worden niet getoond. Een exact overzicht van plantypen vindt u in de handleiding.

Voor het raadplegen van de volledige planinformatie op de wettelijk vastgestelde wijze gaat u naar www.ruimtelijkeplannen.nl, het online loket waarmee de overheid digitale ruimtelijke plannen ontsluit.

Beta


Watmagwaar.nl is nog in ontwikkeling. De juiste werking van de website kan hierdoor niet gegarandeerd worden. Tevens kan de website zonder voorafgaande berichtgeving worden aangepast. Er is geen ondersteuning beschikbaar bij het gebruik van watmagwaar.nl.

Uw ervaringen


Uw ervaringen en ideeën zijn van belang voor de verdere ontwikkeling van de site. U kunt hiervoor gebruik maken van ons reactieformulier. Uw reactie wordt door ons gebruikt om watmagwaar.nl verder te verbeteren.

Handleiding


Er is een beknopte handleiding beschikbaar waar de werking van watmagwaar.nl wordt beschreven.

Legenda