WatMagWaar - Beta

Startscherm


Vanaf het startscherm kunt u opzoek gaan naar ruimtelijke plannen. Dit kan door te zoeken "Op de kaart" of "Op adres". "Op de kaart" zoekt u basis van uw positie of door middel van kaartnavigatie. "Op adres" zoekt u op basis van postcode en huisnummer.

Zoek op kaart


Wanneer u heeft gekozen voor "Op de kaart" zal een kaart van Nederland zichtbaar worden, wanneer de app nog geen toestemming heeft om uw locatie te gebruiken zal heel Nederland zichtbaar zijn. De app toont uw locatie wanneer u voor toestaan kiest of wanneer dit standaard staat ingesteld. De nauwkeurigheid hangt af van het netwerk waarop de browser toegang heeft: GPS, Zendmasten, Wifi positie, ip locatie. De beste optie zal gebruikt worden. In het midden van het scherm is een crosshair te zien, verschuif het kaartbeeld zo dat het middelpunt van de crosshair op de locatie staat die u wilt bevragen, vervolgens drukt u op de knop "Bevraag" om plannen van de aangegeven locatie op te vragen. Wanneer u zich beter kan orienteren op een luchtfoto dan op een topografische kaart kunt u de slider rechts bovenin waar de tekst "kaart" is te lezen verschuiven zodat een luchtfoto zichtbaar word.

In het midden van het scherm is een crosshair te zien, verschuif het kaartbeeld zo dat het middelpunt van de crosshair op de locatie staat die u wilt bevragen, vervolgens drukt u op de knop "Bevraag" om plannen van de aangegeven locatie op te vragen. Wanneer u zich beter kan orienteren op een luchtfoto dan op een topografische kaart kunt u de slider rechts bovenin waar de tekst "kaart" is te lezen verschuiven zodat een luchtfoto zichtbaar word.

Zoek op postcode


Wanneer u heeft gekozen voor "Op postcode" zal een nieuw scherm getoond worden, hier kunt u zoeken op postcode, postcode + huisnummer of postcode + huisnummer + toevoeging. Wanneer er 1 resultaat is gevonden zult u direct doorgestuurd worden naar het kaartbeeld ingezoomed op de gevonden locatie. Wanneer er meerdere locaties gevonden zijn zult u de verschillende opties te zien krijgen waaruit u een keuze kunt maken. Onder het onderdeel "Zoek op kaart" wordt verder uitgelegd hoe u zoekt via de kaart, de gevonden locatie zal aangegeven worden met een marker op de kaart.

Zoek op adres


Wanneer u heeft gekozen voor "Op Adres" zal een nieuw scherm getoond worden, hier kunt u zoeken op straat of plaats met indien gewenst daarbij een huisnummer en toevoeging. Resultaten worden op dezelfde manier afgehandeld als besproken onder het onderdeel Zoek op postcode.

Gevonden plannen


Wanneer op de knop “bevraag” is gedrukt vanuit het kaartbeeld zal het scherm met gevonden plannen op de bevraagde locatie worden getoond. De volgende plantypes weergegeven, indien beschikbaar: bestemmingsplan, inpassingsplan, rijkbestemmingsplan, uitwerkingsplan, wijzigingsplan, beheersverordening. Kies uit de lijst het gewenste plan om meer gegevens, bijlages en details op locatie te bekijken. Indien er geen plan is gevonden van de eerder genoemde types zult u hiervan een melding krijgen en kunt u terug naar de kaart om een nieuwe locatie op te geven.

Details


In het detail scherm ziet u allereerst de gegevens van het gekozen plan, onder deze gegevens vindt u alle plan bijlagen en verwijzingen. Druk/klik op een bijlage of verwijzing om deze te openen. In het volgende deel vindt u de details op locatie, dit zijn de gegevens van de door u aangegeven locatie binnen het plan. Wanneer hier meer informatie achter zit zal dit duidelijk zijn en kunt u het item aandrukken/klikken om extra informatie te bekijken. In de huidige versies worden de volgende details ondersteund: Enkelbestemming, Dubbelbestemming, Gebiedsaanduiding en Maatvoering. Het is vervolgens ook mogelijk om het kaartbeeld van het plan te bekijken, om dit te doen drukt/klikt u op de knop "Kaart" om een ander plan te selecteren drukt/klikt u op de knop "Plannen". U krijgt vervolgens weer het scherm met gevonden plannen.

De volgende plantypen worden ontsloten op watmagwaar.nl


- voorbereidingsbesluit
- bestemmingsplan
- inpassingsplan
- rijkbestemmingsplan
- uitwerkingsplan
- wijzigingsplan
- exploitatieplan
- beheersverordening
- buiten toepassing verklaring beheersverordening
- gerechtelijke uitspraak
- omgevingsvergunning
- projectbesluit
- tijdelijke ontheffingen buitenplans
- bestemmingsplan artikel 10
- bestemmingsplan artikel 11
- wijzigingsplan artikel 11
- reactieve aanwijzing